Starý hrad Strečno (Starhrad)Starý hrad, nazývaný taktiež Starhrad sa nachádza na ľavom brehu rieky Váh. Nachádza sa v nadmorskej výške 475 metrov nad morom. Hrad má síce v názve Strečno, ale nachádza sa v blízkosti Nezbudskej Lúčky. Aby ste sa dostali z Nezbudskej Lúčky k hradu, musíte prejsť 4 kilometre a prekonáte prevýšenie 115 metrov. Nachádza sa na známej turistickej trase zo Strečna na Chatu pod Suchým a od chaty môžete pokračovať až na Suchý (1468 m. n. m.), prípadne ešte ďalej až na Malý a Veľký Fatranský Kriváň. K starému hradu vedie aj cyklotrasa.

Zo samotného hradu možno vidieť zachované časti hradných múrov. Zachovala sa veža asi do výšky druhého poschodia. Sú tu viditeľné aj zvyšky paláca a niektoré múry sledujú terén skaly. V predhradí je viditeľná šijová priekopa a základy hospodárskych budov. Zachovali sa tu aj otvory okien a vstupov. Hrad je podlhovastého tvaru. Je relatívne dlhý, zato šírka je minimálna. Výhľad z hradu stojí za to. Máte možnosť vidieť prekrásny Domašinský meander v prielome Váhu. Najkrajší výhľad sa nachádza tesne nad hradom, preto odporúčam zopár metrov vystúpať (smer červená turistická značka vedúca na Chatu pod Suchým.