Strečiansky hrad - videáHrad Strečno - živá história - dĺžka videa 6:29.
Krátky dokument o histórií hradu. Dozviete sa niečo viac o Balášovcoch, Bešeléniovcoch a iných známych panovníckych rodoch. Taktiež uvidíte známu legendu Žofiu Bosniakovú. Vo videu je vykreslená súčasnosť známeho slovenského hradu.

Stredoveká dedina pod hradom - dĺžka videa 1:21.
Stručné inoformácie o starovekej dedine, ktorú môžete navštíviť ešte pred prehlidkou hradu.

Najkrajšie fotky - dĺžka videa 2:05.
Nájdete tu nádherné fotky strečianskych hradov a blízkeho okolia. Nachádzajú sa tu fotky súčasnosti, ako aj minulosti.

Peňazokazci na hrade - dĺžka videa 3:25.
Historka z hradu Strečno nakrútená počas návštevy pri príležitosti vzácnej návštevy z Anglicka.

Prehliadka interiéru hradu - dĺžka videa 3:16.
Uvidíte tu taktiež vzácne predmety, ktoré sa na hrade nachádzajú, ako aj nádherný výhľad z hradu.

IV. templárska výprava - dĺžka videa 9:51.
Scénka o bojoch s pozvánkou k prehliadke hradu.

Prehlidka interiéru - dĺžka videa 2:56.
Video zachytávna vnútornu stavbu hradných múrov. Je na ňom zachytený krásny výhľad na obec, rieku Váh, ako aj hlavnú dopravnú cestnú tepnu.