Žofia BosniakováŽofia sa narodila 2. júna 1609 v Šuranoch. Narodila sa na Šurianskom hrade v rodine šľachtica a bojovníka Tomáša Bosniaka. Veľmi mladá sa vydala za Michaela Serényiho. V tom čase mala iba 17 rokov. Toto manželstvo trvalo len veľmi krátko, keďže Michael krátko po svadbe zomrel. Keď mala 21 rokov vydávala sa druhýkrát. Jej ďalší manžel bol palatín František Vešeléni. S manželom žila v kaštieli v Tepličke nad Váhom. Mala dve deti – Adama a Ladislava.

Venovala sa domácim prácam. Pre okolité kostoly vyšívala obrusy a ornáty. Známa bola práve tým, že podporovala chudobných. Zachovali sa aj štyri listy napísané po Slovensky. Žofia Bosniaková žiadala pre chudobných na hrade Strečno podporu. Pomáhala bedárom a chorým ľuďom.

O jej živote kolujú rôzne zvesti, v ktorých je množstvo otáznikov. Považuje sa za prvú známu šľachtičnú a je jednu z najpopulárnejších žien na Slovensku.

Zomrela v roku 1644. O jej živote kolujú rôzne chýry, považujú ju za svätú. V roku 1689 sa podrobne preskúmala zrúcanina Strečianskeho hradu, keďže tento objekt už bol dlhšie neobývaný. Hovorilo sa, že na hrade je skrytý poklad. Síce sa tu šperky nenašli, našlo sa niečo oveľa vzácnejšie. Našli neporušenú rakvu Žofie Bosniakovej. Od smrti uplynulo 45 rokov a za normálnych okolností by sme mohli očakávať len kopu popola a kostí.

Žofia Bosniaková bola dlhšiu dobu v kaplnke v Tepličke nad Váhom, kde ju mohlo obdivovať množstvo turistov. 1. apríla v roku 2009 bola múmia Žofie úmyselne podpálená. Vznikla obrovská škoda. Neskôr sa rozhodlo, že jej kópia poputuje na hrad Strečno, kde sa nachádza až doteraz.