Cenník - rok 2020Hrad je počas sezóny sprístupnený verejnosti. Pri každej prehliadke je s Vami sprievodca, ktorý Vám povie niečo bližšie o histórií. Môžete si pozrieť ako Hrad Strečno vyzerá v súčasnosti. Za prehliadku hradu sa platí nasledovné vsutpné:


Kategória Cena
 Dospelí  6 €
 Študenti, deti (7 až 15 rokov)  3 €
 Senior nad 60 rokov  3 €
 ZŤP  3 €
 Deti do 6 rokov  zadarmo 
 Rodinné (2 dospelí + 2 deti od 7 do 15 rokov)   18 €

Poznámka: Pedagogický dozor a vedúci zájazdov nad 10 ľudí zadarmo / 2 sprievodcovia nad 20 ľudí zadarmo.