Cenník - rok 2018Hrad je počas sezóny sprístupnený verejnosti. Pri každej prehliadke je s Vami sprievodca, ktorý Vám povie niečo bližšie o histórií. Môžete si pozrieť ako Hrad Strečno vyzerá v súčasnosti. Za prehliadku hradu sa platí nasledovné vsutpné:


Kategória Cena
 Dospelí  5 €
 Študenti, deti (6 až 15 rokov)  3 €
 Dôchodcovia  3 €
 ZŤP  3 €
 Deti do 6 rokov  zadarmo 
 Rodinné (2 dospelí + 2 deti od 6 do 15 rokov)   13 €

Poznámka: Poskytujú sa aj skupinové zľavy. Pedagogický dozor, sprievodca CR a vedúci zájazdov (skupina nad 15 osôb) zadarmo.